SWISSMEDEXPERT KONTAKTLARI VA JOYLASHUVI
Syurix
+7 (495) 106-49-60
info@swissmedexpert.ru
Zurich, Stadelhoferstrasse 22, Zurich, Stadelhofen
DUSHANBA-YAKSHANBA, 10:00 - 20:00
Riga shahri
+7 (495) 106-49-60
info@swissmedexpert.eu
Avotu Str. 1-14, Riga, Latvia, LV-1011
DUSHANBA-SHANBA, 10:00 - 20:00
Moskva shahri
+7 (495) 106-49-60
info@swissmedexpert.ru
Moskva, Rossiya, Myasnitskaya 17s2
DUSHANBA-YAKSHANBA, 10:00 - 20:00
Toshkent shahri
+998 97 880 77 86 info@swissmedexpert.ru
23, 27/9 Mirabad str., 100031 Tashkent UZ
DUSHANBA-YAKSHANBA, 10:00 - 20:00